Relatiegeschenken zeggen meer dan woorden

Relatiegeschenken zeggen meer dan woorden

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken zeggen meer dan woorden

Op de afdeling waar ik werk zijn er nogal eens conflicten. Tussen het management en degenen die het moeten uitvoeren zit een groot verschil. De plannen die worden bedacht hebben vaak weinig met de praktijk, met de dagelijkse gang van zaken te maken en dat frustreert de medewerkers dikwijls. Maar het management moet ook weer rekening houden met de plannen uit de koker van de toplaag, en die zijn vaak gemaakt vanuit financieel oogpunt. Met welke dingen moet je dan meer rekening houden, wat is belangrijker? Je ziet vaak een groot verschil tussen de mensen die plannen gelijk willen toetsen aan de praktijk en de mensen die de theorieën achter de plannen willen handhaven, een verschil dat niet altijd makkelijk op te lossen is. Want waar moet nou meer waarde aan worden gehecht, welk argument is doorslaggevend? Je ziet vaak dat er geprobeerd wordt een tussenoplossing te vinden, dat een geschil beslecht wordt door middel van consensus. Want uiteindelijk heb je meer draagkracht als degenen die het moeten uitvoeren er ook achter kunnen staan. Voor die consensus zorg ik vaak, zonder mezelf er overigens voor op de borst te willen kloppen hoor. Dat is mijn positie binnen de organisatie nou eenmaal. Wat ik heb gemerkt, is dat we het niet altijd met woorden moeten proberen op te lossen. Soms zegt een actie bijvoorbeeld meer dan woorden. Voor de staf is het soms van meer belang dat de waardering voor hen wordt geuit, omdat ze zich nogal eens geschoffeerd voelen. Een voorbeeld van wanneer dingen soms meer zeggen dan woorden, is bijvoorbeeld bij het ontvangen van relatiegeschenken. Ik zie relatiegeschenken dan ook als een goed middel om gezamenlijk een doel te bereiken. Relatiegeschenken zijn mijns inziens geen omkoopmiddel, maar een blijk van waardering vanuit de toplaag. Ik opteer daarom ook echt voor relatiegeschenken, en adviseer het management er, waar mogelijk, dan ook graag in.